ទិញឥវ៉ាន់ 30% ជ្រើសរើសកាបូប Prozoza Schouler និទាឃរដូវឆ្នាំ 2012

ការលក់ដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែបន្តមកហើយខ្ញុំមិនអាចគិតពីវិធីល្អប្រសើរក្នុងការទាត់ចោលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងការលក់ Prowner Schouler មួយនៅព្រឹកនេះ។ មិត្តភក្តិរបស់យើងនៅ Propenza Schouler បានកត់សម្គាល់នូវកាបូបពីការប្រមូលផ្តុំនៃនិទាឃរដូវឆ្នាំ 2012 របស់ពួកគេ 30% ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបញ្ចូលលេខកូដ PS12Preview នៅពេល Checkout ។ ខ្ញុំសម្រាប់មួយភ្នែករបស់ខ្ញុំបានកំណត់នៅលើការចាប់ PS11 (Drool !!) ។

ទិញឥវ៉ាន់ 30% ជ្រើសរើសកាបូបនៅ Propenza Schouler ឥឡូវនេះ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.